Home

Hallo beste mensen,
Mijn naam is Charlotte, en hoewel ik lichamelijk beperkt ben en van een elektrische rolstoel gebruik maak, geef ik presentaties over zelfregie in je leven.
Ik ben volledig van zorg afhankelijk en in mijn leuke leven ben ik van alles tegengekomen, zoals het gevoel van controleverlies, van onmacht en acceptatie.

Hierdoor heb ik de drive gekregen om dit gevoel om te vormen tot iets positiefs, zoals kracht en de durf om in mogelijkheden te denken.

Als gastspreker inspireer ik hierdoor studenten van verschillende opleidingen voor gezondheidszorg en geneeskunde. De presentaties zijn bedoeld voor mensen met en zonder beperking, om zo de kwaliteit van de zorg te versterken.

Na positieve reacties van studenten en docenten ben ik mijn werk als gastspreker gaan uitbreiden. Ik biedt naast presentaties ook ervaringsdagen aan.

Tijdens de ervaringsdagen wordt gewerkt aan het empatisch vermogen van de toekomstig zorgverlener / arts en andere betrokkenen in de zorg, naar cliënt en patiënt.
Dit gebeurd door interactief casussen te behandelen, die uit het leven zijn gegrepen. Er wordt hierbij ook gebruik gemaakt van videocamera en beamer. Om de leerlingen bewust te laten zijn van zichzelf.
Met als doel empathie te vergroten en de communicatie te versterken om zo passende bejegening en zorg te kunnen bieden.
Daarnaast wordt ervaren hoe het is om afhankelijk te zijn van een rolstoel en tillift.

Mocht u interesse hebben en graag in contact willen komen voor een presentatie of ervaringsles, vul het boekingsformulier in vermeld op de website.
Met vriendelijke groet,
Charlotte de Borst